PRTG Update geschiedenis

PRTG software heeft de mogelijkheid om automatisch bij te werken. Deze optie kun je aanzetten op de PRTG web-omgeving via “Setup – Auto Update”

Oktober 2019
Versie 19.2.50

NIEUW

Sensors

WMI-BATTERIJ

De nieuwe WMI Batterij BETA-sensor bewaakt de status en beschikbare capaciteit van batterijen die zijn aangesloten op Windows-apparaten. Extra kanalen van dit nieuwe sensortype tonen spanning, tijdschattingen totdat de batterij vol of leeg is, afhankelijk van de status die wordt opgeladen of ontladen, en een algemene gezondheidswaarde van de batterij.

Met de sensor kunt u het batterijniveau in uw IT-infrastructuur in één oogopslag zien. PRTG waarschuwt u zodra een batterijdrempel wordt overschreden. U kunt zelfs rapporten genereren om bijvoorbeeld te weten te komen hoeveel tijd laptops besteden aan het opladen.

Houd er rekening mee dat de sensor de bètastatus heeft en alleen werkt als de vereiste WMI-batterijklassen beschikbaar zijn op het bewaakte apparaat. We verwelkomen alle feedback over de sensor en wat u probeert te controleren. Stuur je feedback naar support@paessler.com, bedankt!

Oktober 2019
Versie 19.2.50

VERBETERD

Webgui

APPARAATPICTOGRAMMEN

We hebben nieuwe apparaatpictogrammen toegevoegd voor verschillende leveranciers. PRTG voegt automatisch geschikte pictogrammen toe aan apparaten die worden gedetecteerd via automatische detectie indien mogelijk. Natuurlijk kunt u ook handmatig elk apparaatpictogram selecteren in de apparaatinstellingen, sectie Aanvullende apparaatinformatie. De nieuwe set bevat pictogrammen voor de volgende leveranciers.

jenever
Barracuda
Fortinet
Palo Alto
Kentix
Watchguard
Orakel
Westermo
Sophos
MikroTik
Qnap
Cybernetica
Brokaat
Ascamera’s
Behendige opslag
IJkpunt (firewalls)
Opschudding
Kemp
Aruba
Sonoff
Adtran

September 2019
Versie 19.2.50

VERBETERD

Server

ACTIEVE RICHTLIJN

We hebben het inlogproces voor Active Directory-gebruikers verbeterd door expliciet alleen-lezen toegang aan te vragen.

SJABLOONAPPARATEN

Als u een nieuwe apparaatsjabloon maakt, hoeft u nu alleen een naam voor de sjabloon te definiëren. U hoeft geen bestandsnaam meer op te geven, PRTG maakt automatisch het bijbehorende sjabloonbestand met de extensie .odt.

PRTG KERNSERVER

Prestaties en geheugenvoetafdrukverbeteringen voor de PRTG-kernserver, evenals verschillende andere verbeteringen en fixes

VERSLAGGEVER

We hebben verbeterde logboekregistratie toegevoegd aan de nieuwe reporter-engine om u beter te kunnen helpen bij problemen bij het genereren van rapporten.

September 2019
Versie 19.2.50

VERBETERD

Sensoren

ACTIEVE DIRECTORIE REPLICATIE FOUTEN

De sensor Active Directory-replicatiefouten ondersteunt nu verschillende Active Directory-naamgevingscontexten. Wanneer u de sensor toevoegt, kunt u nu kiezen tussen Configuratie (standaard), Schema, DomainDnsZones, Domain en ForestDnsZones als naamgevingscontext om uw Windows Domain Controller te controleren op replicatiefouten. In vorige versies gebruikte de sensor altijd Configuratie als naamgevingscontext.

Mei 2019
Versie 19.2.50

VERBETERD

Webgui

MULTI-EDIT

U kunt nu een of meer downstatussen op het tabblad Alarmen van de hoofdgroep, van een groep en van een apparaat bevestigen met behulp van het menu voor meerdere bewerkingen.
We hebben het gebruik van de beschikbare ruimte verbeterd bij het bewerken van meerdere tickets tegelijk.

VERSLAGEN

We hebben de rendering-engine voor PDF-rapporten gewijzigd. PRTG gebruikt nu Chromium in plaats van de verouderde PhantomJS om PDF-rapporten op een betrouwbaardere manier te kunnen genereren. Schermafbeeldingen die u voor de ondersteuningsbundel genereert, gebruiken nu ook Chromium.

Bekend probleem: zorg ervoor dat poort 9222 niet wordt geblokkeerd op het PRTG-kernserversysteem om PDF-rapporten en schermafbeeldingen te genereren. Dit heeft alleen invloed op PRTG-versie 19.2.50.

TAGS

Als u op een tag in de instellingen van een meldingssjabloon of kaart klikt, wordt nu een lijst met alle overeenkomstig getagde objecten geopend.

Mei 2019
Versie 19.2.50

VERBETERD

Notificaties

MELDINGEN VOOR AMAZON SNS

De locatie-instelling van de meldingsmethode Send Amazon Simple Notification Service Message toont nu alle beschikbare SNS-locaties in een vervolgkeuzelijst in plaats van een lijst met opsommingstekens voor een beter gebruik van de beschikbare ruimte.

UITVOERPROGRAMMA

Meldingen die programma’s uitvoeren, tonen nu een zinvol bericht in logboeken met betrekking tot meldingen in plaats van een toegangsfout als de gedefinieerde referenties onjuist zijn.

MELDINGEN VOOR MELDINGEN

Op het tabblad Meldingssjablonen in uw accountinstellingen kunt u nu direct een bestaande sjabloon testen, deze onderbreken of hervatten en een lijst met objecten openen die de sjabloon gebruiken. De functionaliteiten zijn toegankelijk in de tabel met meldingssjablonen zonder het multi-edit-menu te gebruiken.

AANMELDINGSTRIGGERS

Meldingssjablonen die u selecteert voor een trigger voor meldingen, tonen nu de acties die ze uitvoeren met een overeenkomstig pictogram in de vervolgkeuzelijst vóór de sjabloonnaam.

SMS-KENNISGEVINGEN

Ampersands (&) zijn nu correct URL-gecodeerd (% 26) in sms-meldingen, zelfs als u een aangepaste URL voor sms-bezorging gebruikt. In eerdere versies ontbrak de codering in dit geval, zodat de meldingsberichten werden afgekapt voor alles vóór de ampersand.
PRTG maakt nu een betekenisvol ticket als het verzenden van een sms-melding mislukt vanwege verbindingsproblemen.

April 2019
Versie 19.2.50

NIEUW

Sensors

MQTT round trip

Deze PRTG versie komt met de nieuwe MQTT Round Trip sensor! Je kan nu de availability of an MQTT broker monitoren om ervoor te zorgen dat jouw IoT apparaten altijd hun data bezorgen. Gebruik de MQTT Round Trip sensor om te kijken of er een connectie naar de broker gemaakt kan worden, als de broker een berichten accepteert via publish, als de broker een bericht doorstuurt naar een overeenkomende abonnee, en het meten van de connectie tijden of de round trip time van het publishen van een bericht totdat het terug komt van een abonnee onderwerp.

De sensor geeft de round trip time, the round trip status, de publisher connectie tijd en de abonnee connectie tijd aan in verschillende kanalen. Houd je IoT infrastructuur goed in de gaten met PRTG en de nieuwe MQTT Round Trip sensor.

April 2019
Versie 19.2.50

VERBETERD

Sensors

DHCP

Je kan nu twee DHCP servers tegelijk bijhouden in verschillende netwerken. De DHCP sensor zal alleen pakketten versturen via de geselecteerde NIC om de DHCP te monitoren. Als er geen DHCP beschikbaar is in het netwerk, bijvoorbeeld als de NIC een link-local addres heeft, zal er een time-out optreden.

FTP server file count

De FTP Server File Count sensor ondersteund nu TLS 1.2 connecties.

Oracle SQL

We hebben de Oracle library die Oracle SQL v2 en Oravle Tablespace sensoren gebruiken om de Oracle databases te monitoren geüpdate. We hebben gezien dat beide sensoren minder CPU gebruik gebruiken op het PRTG probe systeem vergeleken de vorige versies wanneer de geüpdatete library gebruikt wordt.

VMware host hardware status

Je kan nu Known Warnings en Known Errors definiëren in de instellingen van de VMware Host Hardware Status (SOAP) sensor die haakjes (<>) gebruiken om berichten te negeren die deze karakters gebruiken.

VMware host performance and VMware Virtual Machine (SOAP)

The sensortypen VMware Host Performance (SOAP) en VMware Virtual Machine (SOAP) kunnen nu de Channel Unit Configuration intellingen overnemen van hun parent apparaat. Hou hierbij wel rekening mee dat dit niet mogelijk is voor sommige eenheden als bandbreedte.

Windows IIS application

We hebben twee kanalen toegevoegd voor de Windows IIS Application sensor. The kanalen laten status en system uptime zien van een gemonitoorde web service. Als de service niet beschikbaar is, zal de sensor down status aangeven.

April 2019
Versie 19.2.50

VERBETERD

Notificaties

Amazon SNS notificaties

De Locations instelling van de notificatiemethode Send Amazon Simple Notification Service Message laat nu alle beschikbare SNS locaties in een dropwdown lijst zien in plaats van een bullet lijst voor beter gebruik van de beschikbare schijfruimte.

Execute program

Notificaties die execute programs laten zien laten nu een bruibaar bericht zien in notificaties gerelateerde logs in plaats van een acces violation als de inloggegevens incorrect zijn.

Notification Templates

In het Notification Templates tabblad in je accountinstellingen kun je nu direct een bestaande template testen, pauzeren of hervatten en je een lijst openen met objects die die template gebruiken. De functionaliteiten zijn nu te vinden in de notificatie template tabellen zonder gebruik van een multi-edit menu.

SMS Notifications

  • Ampersands (&) zijn nu correct gecodeerd in URL (%26) in SMS notificaties ook al gebruik je een custom URL for SMS delivery. In vorige versies werden de berichten ingekort tot alles voor de ampersand.
  • PRTG zal nu een nuttige ticket creëren als een SMS notificatie niet afgeleverd wordt connectieproblemen.

April 2019
Versie 19.2.50

VERBETERD

WebGUI

Multi-edit

  • Je kan nu een of meer down states bevestigen onder de tab Alarms van de root groep, van een groep, en van een apparaat dat het multi-edit menu gebruikt.
  • We hebben het gebruik van de schijfruimte verbeterd bij het bewerken van meerdere tickets tegelijkertijd.

Reports

We hebben de rendering engine voor PDF’s aangepast. PRTG gebruikt nu Chromium in plats van de verouderde PhantomJS om PDF reports stabieler te genereren. Screenshots die je genereert voor de support bundle gebruiken nu ook Chromium.

Tags

Als je een tag klikt in de instellingen van Notifications of Map opent nu een lijst met alle geselecteerde tagged objects.

April 2019
Versie 19.2.50

VERBETERD

Server

Cluster

De cluster prestatie is een beetje verbeterd.

Probe Connections

We hebben de prestatie van onze probe connections een beetje verbeterd door een threadpool te gebruiken in plaats van twee individuele threads voor elke probe. Je zal de verbetering echt goed merken als je veel probes hebt aangesloten.

April 2019
Versie 19.2.50

AANGEPAST

Sensors

Packet Sniffer

Packet Sniffer en Packet Sniffer (Custom) sensoren gebruiken nu de Npcap library in plaats van de verouderde WinPcap library om je verkeer in de gaten te houden.

Opmerking: Als je moet downgraden van PRTG 19.2.50 of hoger naar PRTG 19.2.49 of lagere versies voor welke reden dan ook, stop dan eerst alle PRTG processen en verwijder Npcap handmatig voordat je een oudere versie van PRTG installeert.

April 2019
Versie 19.2.50

AANGEPAST

WebGUI

Pictogrammen

We hebben de vorige SVG pictogrammen vervangen door nieuwe TinySVG 1.2 pictogrammen.