PRTG Update geschiedenis

PRTG software heeft de mogelijkheid om automatisch bij te werken. Deze optie kun je aanzetten op de PRTG web-omgeving via “Setup – Auto Update”

Oktober 2019
Versie 19.2.50

NIEUW

Sensors

WMI-BATTERIJ

De nieuwe WMI Batterij BETA-sensor bewaakt de status en beschikbare capaciteit van batterijen die zijn aangesloten op Windows-apparaten. Extra kanalen van dit nieuwe sensortype tonen spanning, tijdschattingen totdat de batterij vol of leeg is, afhankelijk van de status die wordt opgeladen of ontladen, en een algemene gezondheidswaarde van de batterij.

Met de sensor kunt u het batterijniveau in uw IT-infrastructuur in één oogopslag zien. PRTG waarschuwt u zodra een batterijdrempel wordt overschreden. U kunt zelfs rapporten genereren om bijvoorbeeld te weten te komen hoeveel tijd laptops besteden aan het opladen.

Houd er rekening mee dat de sensor de bètastatus heeft en alleen werkt als de vereiste WMI-batterijklassen beschikbaar zijn op het bewaakte apparaat. We verwelkomen alle feedback over de sensor en wat u probeert te controleren. Stuur je feedback naar support@paessler.com, bedankt!

Oktober 2019
Versie 19.2.50

VERBETERD

Webgui

APPARAATPICTOGRAMMEN

We hebben nieuwe apparaatpictogrammen toegevoegd voor verschillende leveranciers. PRTG voegt automatisch geschikte pictogrammen toe aan apparaten die worden gedetecteerd via automatische detectie indien mogelijk. Natuurlijk kunt u ook handmatig elk apparaatpictogram selecteren in de apparaatinstellingen, sectie Aanvullende apparaatinformatie. De nieuwe set bevat pictogrammen voor de volgende leveranciers.

jenever
Barracuda
Fortinet
Palo Alto
Kentix
Watchguard
Orakel
Westermo
Sophos
MikroTik
Qnap
Cybernetica
Brokaat
Ascamera’s
Behendige opslag
IJkpunt (firewalls)
Opschudding
Kemp
Aruba
Sonoff
Adtran

September 2019
Versie 19.2.50

VERBETERD

Server

ACTIEVE RICHTLIJN

We hebben het inlogproces voor Active Directory-gebruikers verbeterd door expliciet alleen-lezen toegang aan te vragen.

SJABLOONAPPARATEN

Als u een nieuwe apparaatsjabloon maakt, hoeft u nu alleen een naam voor de sjabloon te definiëren. U hoeft geen bestandsnaam meer op te geven, PRTG maakt automatisch het bijbehorende sjabloonbestand met de extensie .odt.

PRTG KERNSERVER

Prestaties en geheugenvoetafdrukverbeteringen voor de PRTG-kernserver, evenals verschillende andere verbeteringen en fixes

VERSLAGGEVER

We hebben verbeterde logboekregistratie toegevoegd aan de nieuwe reporter-engine om u beter te kunnen helpen bij problemen bij het genereren van rapporten.

September 2019
Versie 19.2.50

VERBETERD

Sensoren

ACTIEVE DIRECTORIE REPLICATIE FOUTEN

De sensor Active Directory-replicatiefouten ondersteunt nu verschillende Active Directory-naamgevingscontexten. Wanneer u de sensor toevoegt, kunt u nu kiezen tussen Configuratie (standaard), Schema, DomainDnsZones, Domain en ForestDnsZones als naamgevingscontext om uw Windows Domain Controller te controleren op replicatiefouten. In vorige versies gebruikte de sensor altijd Configuratie als naamgevingscontext.

Mei 2019
Versie 19.2.50

VERBETERD

Webgui

MULTI-EDIT

U kunt nu een of meer downstatussen op het tabblad Alarmen van de hoofdgroep, van een groep en van een apparaat bevestigen met behulp van het menu voor meerdere bewerkingen.
We hebben het gebruik van de beschikbare ruimte verbeterd bij het bewerken van meerdere tickets tegelijk.

VERSLAGEN

We hebben de rendering-engine voor PDF-rapporten gewijzigd. PRTG gebruikt nu Chromium in plaats van de verouderde PhantomJS om PDF-rapporten op een betrouwbaardere manier te kunnen genereren. Schermafbeeldingen die u voor de ondersteuningsbundel genereert, gebruiken nu ook Chromium.

Bekend probleem: zorg ervoor dat poort 9222 niet wordt geblokkeerd op het PRTG-kernserversysteem om PDF-rapporten en schermafbeeldingen te genereren. Dit heeft alleen invloed op PRTG-versie 19.2.50.

TAGS

Als u op een tag in de instellingen van een meldingssjabloon of kaart klikt, wordt nu een lijst met alle overeenkomstig getagde objecten geopend.

Mei 2019
Versie 19.2.50

VERBETERD

Notificaties

MELDINGEN VOOR AMAZON SNS

De locatie-instelling van de meldingsmethode Send Amazon Simple Notification Service Message toont nu alle beschikbare SNS-locaties in een vervolgkeuzelijst in plaats van een lijst met opsommingstekens voor een beter gebruik van de beschikbare ruimte.

UITVOERPROGRAMMA

Meldingen die programma’s uitvoeren, tonen nu een zinvol bericht in logboeken met betrekking tot meldingen in plaats van een toegangsfout als de gedefinieerde referenties onjuist zijn.

MELDINGEN VOOR MELDINGEN

Op het tabblad Meldingssjablonen in uw accountinstellingen kunt u nu direct een bestaande sjabloon testen, deze onderbreken of hervatten en een lijst met objecten openen die de sjabloon gebruiken. De functionaliteiten zijn toegankelijk in de tabel met meldingssjablonen zonder het multi-edit-menu te gebruiken.

AANMELDINGSTRIGGERS

Meldingssjablonen die u selecteert voor een trigger voor meldingen, tonen nu de acties die ze uitvoeren met een overeenkomstig pictogram in de vervolgkeuzelijst vóór de sjabloonnaam.

SMS-KENNISGEVINGEN

Ampersands (&) zijn nu correct URL-gecodeerd (% 26) in sms-meldingen, zelfs als u een aangepaste URL voor sms-bezorging gebruikt. In eerdere versies ontbrak de codering in dit geval, zodat de meldingsberichten werden afgekapt voor alles vóór de ampersand.
PRTG maakt nu een betekenisvol ticket als het verzenden van een sms-melding mislukt vanwege verbindingsproblemen.

April 2019
Versie 19.2.50

NIEUW

Sensors

MQTT round trip

Deze PRTG versie komt met de nieuwe MQTT Round Trip sensor! Je kan nu de availability of an MQTT broker monitoren om ervoor te zorgen dat jouw IoT apparaten altijd hun data bezorgen. Gebruik de MQTT Round Trip sensor om te kijken of er een connectie naar de broker gemaakt kan worden, als de broker een berichten accepteert via publish, als de broker een bericht doorstuurt naar een overeenkomende abonnee, en het meten van de connectie tijden of de round trip time van het publishen van een bericht totdat het terug komt van een abonnee onderwerp.

De sensor geeft de round trip time, the round trip status, de publisher connectie tijd en de abonnee connectie tijd aan in verschillende kanalen. Houd je IoT infrastructuur goed in de gaten met PRTG en de nieuwe MQTT Round Trip sensor.

April 2019
Versie 19.2.50

VERBETERD

Sensors

DHCP

Je kan nu twee DHCP servers tegelijk bijhouden in verschillende netwerken. De DHCP sensor zal alleen pakketten versturen via de geselecteerde NIC om de DHCP te monitoren. Als er geen DHCP beschikbaar is in het netwerk, bijvoorbeeld als de NIC een link-local addres heeft, zal er een time-out optreden.

FTP server file count

De FTP Server File Count sensor ondersteund nu TLS 1.2 connecties.

Oracle SQL

We hebben de Oracle library die Oracle SQL v2 en Oravle Tablespace sensoren gebruiken om de Oracle databases te monitoren geüpdate. We hebben gezien dat beide sensoren minder CPU gebruik gebruiken op het PRTG probe systeem vergeleken de vorige versies wanneer de geüpdatete library gebruikt wordt.

VMware host hardware status

Je kan nu Known Warnings en Known Errors definiëren in de instellingen van de VMware Host Hardware Status (SOAP) sensor die haakjes (<>) gebruiken om berichten te negeren die deze karakters gebruiken.

VMware host performance and VMware Virtual Machine (SOAP)

The sensortypen VMware Host Performance (SOAP) en VMware Virtual Machine (SOAP) kunnen nu de Channel Unit Configuration intellingen overnemen van hun parent apparaat. Hou hierbij wel rekening mee dat dit niet mogelijk is voor sommige eenheden als bandbreedte.

Windows IIS application

We hebben twee kanalen toegevoegd voor de Windows IIS Application sensor. The kanalen laten status en system uptime zien van een gemonitoorde web service. Als de service niet beschikbaar is, zal de sensor down status aangeven.

April 2019
Versie 19.2.50

VERBETERD

Notificaties

Amazon SNS notificaties

De Locations instelling van de notificatiemethode Send Amazon Simple Notification Service Message laat nu alle beschikbare SNS locaties in een dropwdown lijst zien in plaats van een bullet lijst voor beter gebruik van de beschikbare schijfruimte.

Execute program

Notificaties die execute programs laten zien laten nu een bruibaar bericht zien in notificaties gerelateerde logs in plaats van een acces violation als de inloggegevens incorrect zijn.

Notification Templates

In het Notification Templates tabblad in je accountinstellingen kun je nu direct een bestaande template testen, pauzeren of hervatten en je een lijst openen met objects die die template gebruiken. De functionaliteiten zijn nu te vinden in de notificatie template tabellen zonder gebruik van een multi-edit menu.

SMS Notifications

 • Ampersands (&) zijn nu correct gecodeerd in URL (%26) in SMS notificaties ook al gebruik je een custom URL for SMS delivery. In vorige versies werden de berichten ingekort tot alles voor de ampersand.
 • PRTG zal nu een nuttige ticket creëren als een SMS notificatie niet afgeleverd wordt connectieproblemen.

April 2019
Versie 19.2.50

VERBETERD

WebGUI

Multi-edit

 • Je kan nu een of meer down states bevestigen onder de tab Alarms van de root groep, van een groep, en van een apparaat dat het multi-edit menu gebruikt.
 • We hebben het gebruik van de schijfruimte verbeterd bij het bewerken van meerdere tickets tegelijkertijd.

Reports

We hebben de rendering engine voor PDF’s aangepast. PRTG gebruikt nu Chromium in plats van de verouderde PhantomJS om PDF reports stabieler te genereren. Screenshots die je genereert voor de support bundle gebruiken nu ook Chromium.

Tags

Als je een tag klikt in de instellingen van Notifications of Map opent nu een lijst met alle geselecteerde tagged objects.

April 2019
Versie 19.2.50

VERBETERD

Server

Cluster

De cluster prestatie is een beetje verbeterd.

Probe Connections

We hebben de prestatie van onze probe connections een beetje verbeterd door een threadpool te gebruiken in plaats van twee individuele threads voor elke probe. Je zal de verbetering echt goed merken als je veel probes hebt aangesloten.

April 2019
Versie 19.2.50

AANGEPAST

Sensors

Packet Sniffer

Packet Sniffer en Packet Sniffer (Custom) sensoren gebruiken nu de Npcap library in plaats van de verouderde WinPcap library om je verkeer in de gaten te houden.

Opmerking: Als je moet downgraden van PRTG 19.2.50 of hoger naar PRTG 19.2.49 of lagere versies voor welke reden dan ook, stop dan eerst alle PRTG processen en verwijder Npcap handmatig voordat je een oudere versie van PRTG installeert.

April 2019
Versie 19.2.50

AANGEPAST

WebGUI

Pictogrammen

We hebben de vorige SVG pictogrammen vervangen door nieuwe TinySVG 1.2 pictogrammen.

Maart 2019
Versie 19.1.49

VERBETERD

Taalpakketten

Duits

We hebben het taalpakket Duits verbeterd.

Maart 2019
Versie 19.1.49

NIEUW

Apps

PRTG Desktop

De PRTG Desktop client is nu volledig geïntegreerd in PRTG! Je kan nu direct de download pagina openen vanaf de PRTG web interface onder Setup | Downloads and Tools | Desktop Client Apps of via de automatisch gecreëerde shortcut Get PRTG Desktop op het systeem waar jouw PRTG server op draait en installeer de app op het gewenste systeem.

PRTG Desktop is een nieuwe applicatie van PRTG voor Windows en macOS systemen die dit ondersteunen. Gebruik PRTG Desktop om de volledige controle te krijgen over een of meer PRTG installaties met een app en laat individuele data van al jouw onafhankelijke PRTG core servers en PRTG gehost door Paessler zien. De applicatie zal u op de hoogte stellen wanneer PRTG een probleem in jouw netwerk detecteert. Je kan ook server connecties importeren vanaf de Enterprise Console.

Voor meer informatie en een directe download link, zie PRTG Desktop app webpage.

Maart 2019
Versie 19.1.49

AANGEPAST

API

JSON

JSON output van de PRTG API geeft nu alle string velden terug als longs, omdat de textraw format niet wordt gebruikt voor een veld, zelfs niet als een veld een integer terug gaf. Bijvoorbeeld: priority in table.json geeft nu een string terug in plaats van een integer.

Maart 2019
Versie 19.1.49

AANGEPAST

Sensors

EXE-BASED SENSORS

PRTG requires .NET version 4.7.2 vanaf nu op alle computers die een probe draaien. Je ontvangt voor iedere probe een ticket ToDo als dit item nog niet op orde is gesteld. Je kunt geen sensoren meer met dit .NET framework toevoegen.

SNMP HP AND SNMP HPE SENSORS

We hebben de namen van verschillende sensor types geupdate tussen Hewlett Packard Inc. en Hewlett Packard Enterprise. Behalve de SNMP HP Laserjet Hardware sensor, alle oude SNMP HP sensoren hebben nu de nieuwe SNMP HPE in de sensor naam.

Januari 2019
Versie 19.1.48

VERBETERD

WEBGui

MAPS

De Top 10 lijst met langste en kortste uptime zijn nu beschikbaar als map objecten.

NOTIFICATION DELIVERY

Je kunt nu direct je SMTP en SMS settings op de notificatie tab bekijken. Klik op de button Test SMTP of Test SMS.

OBJECT HISTORY

De object geschiedenis van een notificatie template geeft nu aan of de settings zijn veranderd.

November 2018
Versie 18.4.47

VERBETERD

WEBGui

NOTIFICATIONS

Je kunt nu alle notificatie settings in 1 oogopslag zien bij je account settings. De notificatie templates zijn nu nieuwe kolommen acties laten zien als er iets word getriggers. Je kunt nu een zoekveld gebruiken om te filteren op notificaties.

MAPS

We hebben de leesbaarheid van de map objecten verbeterd.

Oktober 2018
Versie 18.4.46

VERBETERD

Server

PRTG STATUS

You can now see the names of all PRTG user accounts that are currently logged in to your PRTG instance! Open the PRTG System Status page in the web interface via the main menu (Setup | PRTG Status) and look at section Software Version and Server Information. There is the new entry Active User Sessions that shows all currently logged in PRTG users.

REMOTE PROBES

Remote probes now always keep their defined names. In certain cases, the name of a remote probe changed to the host name after manually updating the probe.

PRTG SERVER

This version includes several stability and performance improvements for the PRTG server. For example, we dramatically improved the startup time especially with bigger configuration files, we reduced the memory usage of the core server after startup and after the configuration was saved, and we improved the performance of the website response a little.

WEB SERVER CONNECTIONS

The PRTG web server will now keep the option that you defined as IP address for the web server even if no IPs were found on the stack after a PRTG core server restart. In certain cases, usually after Windows updates, this resulted in the error No IPs could be found on the stack – reverting web server to local host after the core server started and the web server connection setting permanently switched to localhost.

September 2018
Versie 18.3.44

VERBETERD

Security

Connections

Je kan vanaf nu TLS 1.0 blokkeren voor de PRTG webserver. Je kan ook expliciet een beveiligingsniveau aangeven voor je probeverbindingen.

Augustus 2018
Versie 18.3.43

VERBETERD

Server

Logging

We hebben het logframework flink aangepast om je nog beter te kunnen helpen, mochten er problemen zijn met je PRTG installatie. Vanaf nu worden de ‘unusual events’ ook gelogd en is de mappenstructuur van het logboek veranderd.

Augustus 2018
Versie 18.3.43

AANGEPAST

Notifications

Notifications

We improved the wording of notifications and notification triggers to help you to better distinguish between the different parts of the PRTG notification system.

 • Notification Templates is the new wording for the section in your PRTG user account settings where you define notification methods and their content (before: “Notifications”).
 • “Triggers” are now called Notification Triggers, for example, the triggers tab on a sensor’s or device’s page.
 • On the Notification Triggers tab of a monitoring object, triggers now have a Rule that provokes a trigger (the according table heading was “Notifications” before).

SMS Delivery

Whitespaces in custom URLs for SMS delivery will now be automatically URL encoded. Important: If you have manually encoded the whitespaces with %20 in previous PRTG versions, you will have to replace %20 with whitespaces for working custom SMS notifications after updating to PRTG 18.3.43.

Juli 2018
Versie 18.3.42

AANGEPAST

Geo Maps

MAP Service Provider

Google heeft “keyless access” verboden in het gebruik maken van de geocoding API. PRTG zal nu gebruik maken van HERE Maps als standaard. Geocoding word gebruikt om adressen te converteren in de locatie (for Geo Maps) instelling naar een geographic coordinate. Hiermee kun je de positie zien van het object op de Geo Map.

Wil je nog steeds gebruik maken van de geocoding API van Google, kun je dit instellingen door een statische access key voor Google op te geven in de Google Console.

Juni 2018
Versie 18.2.42

NIEUW

Sensors

WMI Microsoft SQL Server 2017

Je kunt nu je Microsoft SQL Server 2017 monitoren! De nieuwe WMI Microsoft SQL Server 2017 sensor monitort je database prestaties en toont waardes van SQL General Statistics, Access Methods, the Buffer Manager, the Memory Manager, the Locks Manager en de SQL Statistics.

Juni 2018
Versie 18.2.42

NIEUW

Notificaties

Slack en Teams koppeling

We introduceren 2 nieuwe notificatie types in deze update. Je kunt nu notificaties sturen naar je Slack en Teams kanalen. Kies voor het notificatie type Send Slack Message of Send Microsoft Teams Message in je notificatie instellingen. Geef hiervoor de URL of de webhook op and ontvang PRTG notificaties met alle belangrijke informatie direct in je kanaal.

LET OP! Houd er rekening mee dat proxy usage nog niet is ondersteund in deze eerste releases.

Mei 2018
Versie 18.2.41

NIEUW

WebGUI

Maps en Reports

We hebben de donut charts toegevoegd aan het PRTG welkom scherm. Je kunt nu de donut charts gebruiken voor de huidige sensor status op je dashboard.

De sensor status geschiedenis sectie is nu meer precies ingericht in het teruggeven van statistieken in het tijdsbestek van slechts een aantal seconden. In vorige versies deed PRTG een afronding van het aantal.

Mei 2018
Versie 18.2.41

AANGEPAST

WebGUI

Context Menu en instellingen

We hebben het “rechter-muisknop” menu van het overzicht pagina’s van libraries, maps en reports verwijderd. Ook hebben we user account instellingen verwijderd  voor Max. Groups/Devices per Group en Max. Sensors per Device. PRTG stelt dit nu automatisch in.

April 2018
Versie 18.2.20

NIEUW

Sensors

SNMP FUJITSU SYSTEM HEALTH

We hebben voor het eerst een Fujitsu sensor toegevoegd aan PRTG! De nieuwe SNMP Fujitsu Health BETA sensor monitort de status van de Fujitsu PRIMERGY servers via de iRMC. Met dit nieuwe sensor type kun je een overzicht krijgen van de iRMC status, CPU status, beschikbaar geheugen, status van de power supplies, de huidige temperatuur, temperatuur status en meer.

Maart 2018
Versie 18.1.38

VERBETERD

User Rights

Gebruikers beheer verbeteringen

We hebben het account beheer voor PRTG accounts via Active Directory groups verbeterd. Het is nu makkelijker. Je kunt nu user groups instellingen toewijzen aan nieuwe gebruikers van een bepaalde groep en deze enkel de read-only rechten toekennen. In vorige versies moest dit handmatig worden ingesteld voor iedere gebruiker binnen een bepaalde groep.

Maart 2018
Versie 18.1.38

NIEUW

Sensors

DICOM AND HL7 SENSORS

Je kunt nu je Medical IT op Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) en Health Level-7 (HL7) monitoren “out of the box”! De nieuwe PRTG versie bevat nu 4 nieuwe sensoren types die belangrijke informatie uit je DICOM en HL7 kunnen weergeven.

De DICOM Bandwidth BETA sensor monitort het bandbreedte verbruik van een C-STORE request. Het stuurt 1 of meerdere DICOM images die je lokaal hebt opgeslagen of je kunt het delen en kijken of het DICOM apparaat het C-STORE request kan verwerken. Je kunt bijvoorbeeld je Picture Archiving and Communication (PACS) systeem monitoren.

De DICOM C-ECHO BETA sensor monitort de beschikbaarheid van de DICOM apparaten door het versturen van C-ECHO verzoeken.

De DICOM Query/Retrieve BETA sersor monitort de C-FIND beschikbaarheid van de DICOM apparaten. Het verstuurd een C-FIND verzoek of Modality Worklist (MWL) query naar het doel apparaat en houd het aantal gevonden items bij.

De HL7 BETA sensor monitort de beschikbaarheid van de HL7 interface. Ver verstuurt een HL7 bericht naar het doelapparaat en controleert een valide reactie.

Februari 2018
Versie 18.1.38

VERBETERD

Server en Probes

Server en Probe verbeteringen

Het is nu mogelijk om de API calls uit te voeren als bijvoorbeeld setobjectproperty.htm on the Totalchannel of traffic sensors that have channel ID -1 (subid=-1).

Bij het dupliceren van groepen en apparaten die de functie auto-discovery aan hebben staan word nu niet een dubbele sensor meer aangemaakt binnen de nieuwe groep.

We hebben aanpassingen gedaan om te voorkomen dat er time-outs plaatsvonden in de probes wanneer een geo locatie server niet was gevonden. Soms gebeurde het wel eens dat PRTG web of de PRTG core server niet bereikbaar was hierdoor. Door aanpassingen hebben we dit nu opgelost.

Februari 2018
Versie 18.1.37

AANGEPAST

Tree version

Tree version update

Let op! De configuratie van deze versie is niet downwards compatible met oudere versies van PRTG

Januari 2018
Versie 18.1.36.3733

VERBETERD

Sensors

SNMP Library

In deze update hebben we verschillende verbeteringen toegepast aan de SNMP Library Sensor. De sensor toont nu ook weer de juiste waarden voor de OIDLIB. Custom waardes die zijn geimporteerd worden ook weer juist weergegeven.

December 2017
Versie 17.4.36

AANGEPAST

Sensors

Rest Custom

De REST Custom sensor maakt nu gebruik van JSONPath in het REST configuratie bestand om de ontvangen JSON om te zetten in waardes. Met deze aanpassing veranderd de naam van de REST configuratie bestanden nu eindigen op .template in plaats van .json. Houd hier rekening mee als je nieuwe REST configuratie bestanden toevoegt. We hebben ook een aantal verbeteringen toegepast aan de beta sensor.

NOTE: Bestaande REST configuratie bestanden die gebruik maken van verouderde .json bestanden blijven gewoon werken. Maar houd er rekening mee dat dit in de toekomst niet meer compatible zal zijn met de nieuwere PRTG versies. We raden je aan om de bestaande REST configuratie bestanden aan te passen naar .template bestanden.

December 2017
Versie 17.4.36

VERBETERD

Sensors

NetApp LUN

De NetApp LUN sensor heeft een nieuw kanaal waarin je kunt zien of de NetApp LUN is “mapped” of niet.

December 2017
Versie 17.4.36

VERBETERD

WebGUI

PRTG Web interface

Verbeteringen aan de nieuwe PRTG Web interface! We hebben veel van de ontvangen feedback verwerkt om een nog betere ervaring met PRTG te kunnen bieden.

November 2017
Versie 17.4.35

NIEUW

PRTG cloud

PRTG Cloud

We zijn de PRTG cloud versie aan het toepassen. PRTG 17.4.35 zal spoedig ook beschikbaar zijn voor je eigen cloud.

November 2017
Versie 17.4.35

NIEUW

WebGUI

WebGUI

Het uiterlijk van PRTG is geheel op de schop gegaan! De nieuwe, moderne PRTG Web Interface is clean en heeft vele verbeteringen in usability.

 • Buttons toegevoegd in de device tree in 1 locatie, de + button
 • De Edit functie in de tabel is een Multi-Edit functie. Selecteer de objecten die je wilt aanpassen en rechts verschijnen de opties
 • Altijd de save button in je scherm
 • De mogelijkheid om te kiezen voor de Dark theme
 • Alles netter uitgelijnd en opgeschoond

November 2017
Versie 17.4.35

NIEUW

Netapp- en Rest Custom Sensoren toegevoegd

NetApp SnapMirror

We zijn bezig met het verder uitbreiden van de NetApp monitoring mogelijkheden van PRTG. Je hebt nu de mogelijkheid om SnapMirror verbindingen met PRTG en de nieuwe NetApp SnapMirror sensor te maken.

De sensor maakt gebruik van de toegang tot de NetApp API via SOAP and supports de laatste NetApp ONTAP versie 9.2, evenals de vorige versie ONTAP 9.1, ONTAP 9.0 en cDOT 8.3. Bekijk altijd eerst in wat voor staat de SnapMirror zich bevind voor je hiermee aan de slag gaat.

November 2017
Versie 17.4.35

VERBETERD

Sensors

Sensoren toegevoegd

We hebben het PRTG proces voor het aanmaken van sensoren aangepast om het nog sneller te maken. Je zult hier voornamelijk voordeel uit halen bij het toevoegen van meerdere sensoren tegelijk.

PRTG maakt de sensoren aan op de achtergrond en laat je zien hoe ver het proces is gevorderd. Je hoeft nu niet meer te wachten op de sensoren.

HTTP XML/REST Value

We hebben TLS 1.2 support voor de HTTP XML/REST Value sensor toegevoegd. De verbetering maakt de “SSLv3 verbinding” overbodig. We hebben deze verwijderd uit de sensor settings.

SNMP Dell PowerEdge Physical Disk

We hebben een aantal nieuwe states toegevoegd aan de Disk State channel van de SNMP Dell Poweredge Physical Disk sensor, zodat iedere status kan worden weergegeven van het apparaat.

SNMP HP ProLiant Physical Disk

We hebben 2 nieuwe statussen toegevoegd aan de Disk Status channel van de SNMP HP ProLiant Physical Disk sensor.

SNMP Library

We hebben de manier voor het aanmaken van SNMP Library sensoren van een MIB (OIDLIB) verbeterd. Als je de SNMP Library sensor toevoegd, word er automatisch een SNMP Custom Advanced sensor aangemaakt met maarliefst 10 channels voor enkele values weergegeven door OIDs, SNMP Custom Table sensors met maarliefst 10 channels aan tabel rijen en SNMP Custom String sensors voor OIDs die waardes teruggeven. Hierdoor hoef je geen losse SNMP Library Sensors aan te maken.

November 2017
Versie 17.4.35

VERBETERD

Beveiliging

Beveiliging

De algemene beveiliging en het configuratie bestand voor PRTG is verbeterd.

November 2017
Versie 17.4.35

VERBETERD

Systeem informatie

Systeem informatie

Systeem informatie via SNMP geeft meer data terug in de systeem tabel, processen, en hardware van een breed scala Linux machines en vele netwerk apparaten.

Augustus 2017
Versie 17.3.33

NIEUW

Netapp- en Rest Custom Sensoren toegevoegd

Netapp Sensoren

Er zijn 8 nieuwe sensor types toegevoegd voor NetApp monitoring! Zet een systeem op voor NetApp, cDOT or ONTAP systeem voor deze sensor types:

 • NetApp Aggregate
 • NetApp I/O
 • NetApp LIF
 • NetApp LUN
 • NetApp NIC
 • NetApp Physical Disk
 • NetApp System Health
 • NetApp Volume

Rest Custom Sensoren

De nieuwe REST Custom sensor kan bijna alles monitoren! Deze sensor is zeer sterk en geeft je meer mogelijkheden dan standaard monitoring. Je kunt nu query’s aanmaken voor een REST API en response ontvangen in JSON of XML en deze resultaten afvangen in sensor kanalen. Bepaal je eigen mapping regels in een dedicated REST configuratie bestand met gebruik van JSON! Volg hiervoor de PRTG JSON API specificaties.

Augustus 2017
Versie 17.3.33

AANGEPAST

Core / Webgui

Bestanden

Als je handmatig bestanden toevoegd aan de PRTG omgeving moet je de bestandenlijst herladen om de bestanden te zien. Hiervoor hebben we de nieuwe optie “Reload File Lists” toegevoegd. Deze optie vind je onder “Setup – System Administration – Administrative Tools”.

De aanpassing treft deze bestanden lijsten:

 • Report templates
 • Device templates
 • Device icons
 • SNMP library (oidlib) files
 • Language files

Augustus 2017
Versie 17.3.33

NIEUW

Amazon Cloudwatch sensoren toegevoegd

Amazon Cloudwatch Sensoren

We hebben de redio EU (Londen) toegevoegd aan de Amazon CloudWatch Alarm, EBS, EC2, ElastiCache, ELB, RDS, SNS, and SQS sensoren.

Juni 2017
Versie 17.2.32

AANGEPAST

Login wijziging

Login wijziging

De standaard login button voor PRTG is vervangen voor een verbeterde versie. Als je de credentials hebt gewijzigd werkt het systeem zoals voorheen.

Juni 2017
Versie 17.2.32

VERBETERD

Device Templates

Device Templates

PRTG laat nu de namen zien van de sensoren die zijn toegevoegd aan een “Device Template”.

Maart 2017
Versie 17.1.30.1618

AANGEPAST

Windows Sensors

Windows Sensors

Windows Sensors op nieuwe PRTG installaties maken nu gebruik van WMI only als Preferred Data Source (Bekijk de Compatibiliteit opties in de apparaat instellingen) voor het ophalen van data voor de hybrid methode. De laatste grote prestatie en stabiliteitsverbeteringen voor WMI sensors zijn toegevoegd aan PRTG versie 17.1.28.1341. We raden dus aan om naar deze versie te updaten!

Maart 2017
Versie 17.1.30.1618

AANGEPAST

Tree Version

Tree Version

Het configuratiebestand is nu downwards compatible met oudere versies van PRTG.