PRTG Update geschiedenis

PRTG software heeft de mogelijkheid om automatisch bij te werken. Deze optie kun je aanzetten op de PRTG web-omgeving via “Setup – Auto Update”

Augustus 2018
Versie 18.3.44

VERBETERD

Security

Connections

Je kan vanaf nu TLS 1.0 blokkeren voor de PRTG webserver. Je kan ook expliciet een beveiligingsniveau aangeven voor je probeverbindingen.

Augustus 2018
Versie 18.3.43

VERBETERD

Server

Logging

We hebben het logframework flink aangepast om je nog beter te kunnen helpen, mochten er problemen zijn met je PRTG installatie. Vanaf nu worden de ‘unusual events’ ook gelogd en is de mappenstructuur van het logboek veranderd.

Augustus 2018
Versie 18.3.43

AANGEPAST

Notifications

Notifications

We improved the wording of notifications and notification triggers to help you to better distinguish between the different parts of the PRTG notification system.

 • Notification Templates is the new wording for the section in your PRTG user account settings where you define notification methods and their content (before: “Notifications”).
 • “Triggers” are now called Notification Triggers, for example, the triggers tab on a sensor’s or device’s page.
 • On the Notification Triggers tab of a monitoring object, triggers now have a Rule that provokes a trigger (the according table heading was “Notifications” before).

SMS Delivery

Whitespaces in custom URLs for SMS delivery will now be automatically URL encoded. Important: If you have manually encoded the whitespaces with %20 in previous PRTG versions, you will have to replace %20 with whitespaces for working custom SMS notifications after updating to PRTG 18.3.43.

Juli 2018
Versie 18.3.42

AANGEPAST

Geo Maps

MAP Service Provider

Google heeft “keyless access” verboden in het gebruik maken van de geocoding API. PRTG zal nu gebruik maken van HERE Maps als standaard. Geocoding word gebruikt om adressen te converteren in de locatie (for Geo Maps) instelling naar een geographic coordinate. Hiermee kun je de positie zien van het object op de Geo Map.

Wil je nog steeds gebruik maken van de geocoding API van Google, kun je dit instellingen door een statische access key voor Google op te geven in de Google Console.

Juni 2018
Versie 18.2.42

NIEUW

Sensors

WMI Microsoft SQL Server 2017

Je kunt nu je Microsoft SQL Server 2017 monitoren! De nieuwe WMI Microsoft SQL Server 2017 sensor monitort je database prestaties en toont waardes van SQL General Statistics, Access Methods, the Buffer Manager, the Memory Manager, the Locks Manager en de SQL Statistics.

Juni 2018
Versie 18.2.42

NIEUW

Notificaties

Slack en Teams koppeling

We introduceren 2 nieuwe notificatie types in deze update. Je kunt nu notificaties sturen naar je Slack en Teams kanalen. Kies voor het notificatie type Send Slack Message of Send Microsoft Teams Message in je notificatie instellingen. Geef hiervoor de URL of de webhook op and ontvang PRTG notificaties met alle belangrijke informatie direct in je kanaal.

LET OP! Houd er rekening mee dat proxy usage nog niet is ondersteund in deze eerste releases.

Mei 2018
Versie 18.2.41

NIEUW

WebGUI

Maps en Reports

We hebben de donut charts toegevoegd aan het PRTG welkom scherm. Je kunt nu de donut charts gebruiken voor de huidige sensor status op je dashboard.

De sensor status geschiedenis sectie is nu meer precies ingericht in het teruggeven van statistieken in het tijdsbestek van slechts een aantal seconden. In vorige versies deed PRTG een afronding van het aantal.

Mei 2018
Versie 18.2.41

AANGEPAST

WebGUI

Context Menu en instellingen

We hebben het “rechter-muisknop” menu van het overzicht pagina’s van libraries, maps en reports verwijderd. Ook hebben we user account instellingen verwijderd  voor Max. Groups/Devices per Group en Max. Sensors per Device. PRTG stelt dit nu automatisch in.

April 2018
Versie 18.2.20

NIEUW

Sensors

SNMP FUJITSU SYSTEM HEALTH

We hebben voor het eerst een Fujitsu sensor toegevoegd aan PRTG! De nieuwe SNMP Fujitsu Health BETA sensor monitort de status van de Fujitsu PRIMERGY servers via de iRMC. Met dit nieuwe sensor type kun je een overzicht krijgen van de iRMC status, CPU status, beschikbaar geheugen, status van de power supplies, de huidige temperatuur, temperatuur status en meer.

Maart 2018
Versie 18.1.38

VERBETERD

User Rights

Gebruikers beheer verbeteringen

We hebben het account beheer voor PRTG accounts via Active Directory groups verbeterd. Het is nu makkelijker. Je kunt nu user groups instellingen toewijzen aan nieuwe gebruikers van een bepaalde groep en deze enkel de read-only rechten toekennen. In vorige versies moest dit handmatig worden ingesteld voor iedere gebruiker binnen een bepaalde groep.

Maart 2018
Versie 18.1.38

NIEUW

Sensors

DICOM AND HL7 SENSORS

Je kunt nu je Medical IT op Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) en Health Level-7 (HL7) monitoren “out of the box”! De nieuwe PRTG versie bevat nu 4 nieuwe sensoren types die belangrijke informatie uit je DICOM en HL7 kunnen weergeven.

De DICOM Bandwidth BETA sensor monitort het bandbreedte verbruik van een C-STORE request. Het stuurt 1 of meerdere DICOM images die je lokaal hebt opgeslagen of je kunt het delen en kijken of het DICOM apparaat het C-STORE request kan verwerken. Je kunt bijvoorbeeld je Picture Archiving and Communication (PACS) systeem monitoren.

De DICOM C-ECHO BETA sensor monitort de beschikbaarheid van de DICOM apparaten door het versturen van C-ECHO verzoeken.

De DICOM Query/Retrieve BETA sersor monitort de C-FIND beschikbaarheid van de DICOM apparaten. Het verstuurd een C-FIND verzoek of Modality Worklist (MWL) query naar het doel apparaat en houd het aantal gevonden items bij.

De HL7 BETA sensor monitort de beschikbaarheid van de HL7 interface. Ver verstuurt een HL7 bericht naar het doelapparaat en controleert een valide reactie.

Februari 2018
Versie 18.1.38

VERBETERD

Server en Probes

Server en Probe verbeteringen

Het is nu mogelijk om de API calls uit te voeren als bijvoorbeeld setobjectproperty.htm on the Totalchannel of traffic sensors that have channel ID -1 (subid=-1).

Bij het dupliceren van groepen en apparaten die de functie auto-discovery aan hebben staan word nu niet een dubbele sensor meer aangemaakt binnen de nieuwe groep.

We hebben aanpassingen gedaan om te voorkomen dat er time-outs plaatsvonden in de probes wanneer een geo locatie server niet was gevonden. Soms gebeurde het wel eens dat PRTG web of de PRTG core server niet bereikbaar was hierdoor. Door aanpassingen hebben we dit nu opgelost.

Februari 2018
Versie 18.1.37

AANGEPAST

Tree version

Tree version update

Let op! De configuratie van deze versie is niet downwards compatible met oudere versies van PRTG

Januari 2018
Versie 18.1.36.3733

VERBETERD

Sensors

SNMP Library

In deze update hebben we verschillende verbeteringen toegepast aan de SNMP Library Sensor. De sensor toont nu ook weer de juiste waarden voor de OIDLIB. Custom waardes die zijn geimporteerd worden ook weer juist weergegeven.

December 2017
Versie 17.4.36

AANGEPAST

Sensors

Rest Custom

De REST Custom sensor maakt nu gebruik van JSONPath in het REST configuratie bestand om de ontvangen JSON om te zetten in waardes. Met deze aanpassing veranderd de naam van de REST configuratie bestanden nu eindigen op .template in plaats van .json. Houd hier rekening mee als je nieuwe REST configuratie bestanden toevoegt. We hebben ook een aantal verbeteringen toegepast aan de beta sensor.

NOTE: Bestaande REST configuratie bestanden die gebruik maken van verouderde .json bestanden blijven gewoon werken. Maar houd er rekening mee dat dit in de toekomst niet meer compatible zal zijn met de nieuwere PRTG versies. We raden je aan om de bestaande REST configuratie bestanden aan te passen naar .template bestanden.

December 2017
Versie 17.4.36

VERBETERD

Sensors

NetApp LUN

De NetApp LUN sensor heeft een nieuw kanaal waarin je kunt zien of de NetApp LUN is “mapped” of niet.

December 2017
Versie 17.4.36

VERBETERD

WebGUI

PRTG Web interface

Verbeteringen aan de nieuwe PRTG Web interface! We hebben veel van de ontvangen feedback verwerkt om een nog betere ervaring met PRTG te kunnen bieden.

November 2017
Versie 17.4.35

NIEUW

PRTG cloud

PRTG Cloud

We zijn de PRTG cloud versie aan het toepassen. PRTG 17.4.35 zal spoedig ook beschikbaar zijn voor je eigen cloud.

November 2017
Versie 17.4.35

NIEUW

WebGUI

WebGUI

Het uiterlijk van PRTG is geheel op de schop gegaan! De nieuwe, moderne PRTG Web Interface is clean en heeft vele verbeteringen in usability.

 • Buttons toegevoegd in de device tree in 1 locatie, de + button
 • De Edit functie in de tabel is een Multi-Edit functie. Selecteer de objecten die je wilt aanpassen en rechts verschijnen de opties
 • Altijd de save button in je scherm
 • De mogelijkheid om te kiezen voor de Dark theme
 • Alles netter uitgelijnd en opgeschoond

November 2017
Versie 17.4.35

NIEUW

Netapp- en Rest Custom Sensoren toegevoegd

NetApp SnapMirror

We zijn bezig met het verder uitbreiden van de NetApp monitoring mogelijkheden van PRTG. Je hebt nu de mogelijkheid om SnapMirror verbindingen met PRTG en de nieuwe NetApp SnapMirror sensor te maken.

De sensor maakt gebruik van de toegang tot de NetApp API via SOAP and supports de laatste NetApp ONTAP versie 9.2, evenals de vorige versie ONTAP 9.1, ONTAP 9.0 en cDOT 8.3. Bekijk altijd eerst in wat voor staat de SnapMirror zich bevind voor je hiermee aan de slag gaat.

November 2017
Versie 17.4.35

VERBETERD

Sensors

Sensoren toegevoegd

We hebben het PRTG proces voor het aanmaken van sensoren aangepast om het nog sneller te maken. Je zult hier voornamelijk voordeel uit halen bij het toevoegen van meerdere sensoren tegelijk.

PRTG maakt de sensoren aan op de achtergrond en laat je zien hoe ver het proces is gevorderd. Je hoeft nu niet meer te wachten op de sensoren.

HTTP XML/REST Value

We hebben TLS 1.2 support voor de HTTP XML/REST Value sensor toegevoegd. De verbetering maakt de “SSLv3 verbinding” overbodig. We hebben deze verwijderd uit de sensor settings.

SNMP Dell PowerEdge Physical Disk

We hebben een aantal nieuwe states toegevoegd aan de Disk State channel van de SNMP Dell Poweredge Physical Disk sensor, zodat iedere status kan worden weergegeven van het apparaat.

SNMP HP ProLiant Physical Disk

We hebben 2 nieuwe statussen toegevoegd aan de Disk Status channel van de SNMP HP ProLiant Physical Disk sensor.

SNMP Library

We hebben de manier voor het aanmaken van SNMP Library sensoren van een MIB (OIDLIB) verbeterd. Als je de SNMP Library sensor toevoegd, word er automatisch een SNMP Custom Advanced sensor aangemaakt met maarliefst 10 channels voor enkele values weergegeven door OIDs, SNMP Custom Table sensors met maarliefst 10 channels aan tabel rijen en SNMP Custom String sensors voor OIDs die waardes teruggeven. Hierdoor hoef je geen losse SNMP Library Sensors aan te maken.

November 2017
Versie 17.4.35

VERBETERD

Beveiliging

Beveiliging

De algemene beveiliging en het configuratie bestand voor PRTG is verbeterd.

November 2017
Versie 17.4.35

VERBETERD

Systeem informatie

Systeem informatie

Systeem informatie via SNMP geeft meer data terug in de systeem tabel, processen, en hardware van een breed scala Linux machines en vele netwerk apparaten.

Augustus 2017
Versie 17.3.33

NIEUW

Netapp- en Rest Custom Sensoren toegevoegd

Netapp Sensoren

Er zijn 8 nieuwe sensor types toegevoegd voor NetApp monitoring! Zet een systeem op voor NetApp, cDOT or ONTAP systeem voor deze sensor types:

 • NetApp Aggregate
 • NetApp I/O
 • NetApp LIF
 • NetApp LUN
 • NetApp NIC
 • NetApp Physical Disk
 • NetApp System Health
 • NetApp Volume

Rest Custom Sensoren

De nieuwe REST Custom sensor kan bijna alles monitoren! Deze sensor is zeer sterk en geeft je meer mogelijkheden dan standaard monitoring. Je kunt nu query’s aanmaken voor een REST API en response ontvangen in JSON of XML en deze resultaten afvangen in sensor kanalen. Bepaal je eigen mapping regels in een dedicated REST configuratie bestand met gebruik van JSON! Volg hiervoor de PRTG JSON API specificaties.

Augustus 2017
Versie 17.3.33

AANGEPAST

Core / Webgui

Bestanden

Als je handmatig bestanden toevoegd aan de PRTG omgeving moet je de bestandenlijst herladen om de bestanden te zien. Hiervoor hebben we de nieuwe optie “Reload File Lists” toegevoegd. Deze optie vind je onder “Setup – System Administration – Administrative Tools”.

De aanpassing treft deze bestanden lijsten:

 • Report templates
 • Device templates
 • Device icons
 • SNMP library (oidlib) files
 • Language files

Augustus 2017
Versie 17.3.33

NIEUW

Amazon Cloudwatch sensoren toegevoegd

Amazon Cloudwatch Sensoren

We hebben de redio EU (Londen) toegevoegd aan de Amazon CloudWatch Alarm, EBS, EC2, ElastiCache, ELB, RDS, SNS, and SQS sensoren.

Juni 2017
Versie 17.2.32

AANGEPAST

Login wijziging

Login wijziging

De standaard login button voor PRTG is vervangen voor een verbeterde versie. Als je de credentials hebt gewijzigd werkt het systeem zoals voorheen.

Juni 2017
Versie 17.2.32

VERBETERD

Device Templates

Device Templates

PRTG laat nu de namen zien van de sensoren die zijn toegevoegd aan een “Device Template”.

Maart 2017
Versie 17.1.30.1618

AANGEPAST

Windows Sensors

Windows Sensors

Windows Sensors op nieuwe PRTG installaties maken nu gebruik van WMI only als Preferred Data Source (Bekijk de Compatibiliteit opties in de apparaat instellingen) voor het ophalen van data voor de hybrid methode. De laatste grote prestatie en stabiliteitsverbeteringen voor WMI sensors zijn toegevoegd aan PRTG versie 17.1.28.1341. We raden dus aan om naar deze versie te updaten!

Maart 2017
Versie 17.1.30.1618

AANGEPAST

Tree Version

Tree Version

Het configuratiebestand is nu downwards compatible met oudere versies van PRTG.